Naprosto obecný název, který toho moc neříká, nebo naopak označuje cokoliv, co se umí aspoň trochu hýbat v těle. Zpočátku jsem si myslel, že autorka a lektorka Michelle si vybrala sice krásnou, leč zbytečně obecnou webovou doménu MovementLesson.com, která se jasně neodliší od dalších přístupů. Ovšem časem po absolvování jejích workshopů a výcviků jsem tomu začal postupně rozumět. Uchopit se to dá více způsoby v různých dimenzích, na základě vlastní zkušenosti.

Principy, které Michelle prezentuje teoreticky i posléze v praxi, se týkají schopnosti těla reagovat na svou hybnost uprostřed gravitace. Jenže základní rozdíl, jak jsem se dočetl ve skriptech například na sportovní fakultě, spočívá v aplikaci neurofyzikálních principů na tělo jako tekutý organismus oproti pevnému tělesu. A v ten moment nefunguje „klasická“ biomechanika, pákový efekt nepracuje v tekutém tělese s pevnými body, zjednodušeně řečeno. Aby se různé tkáně a tělní systémy vůči sobě, navzájem naskrz pohybovaly efektivně funkčně v prostoru, využívají rotačních, protirotačních až spirálovitých pohybů v nekonečných směrech a trajektoriích (trochu se principům přibližuje koncept Spiraldynamik). To je optimální ideál zdravého neuro-pohybového vývoje lidského těla.
Další zásadní poznatek pro mě byl, že (funkční) pohyb neprochází na povrchu kůže a svalů, ale prochází skrz naskrz, přelévá se, takřka magneticky bere s sebou další části těla, které se tomu přizpůsobují. Plně to odpovídá teorii biotensegrity a tekutého těla (i když Michelle mě při výuce důrazně stopla, že se nejedná o konkrétní techniky aplikované terapeuty oficiální metodiky dle tensegrity).
Průběžně jsem začal chápat název Movement Lesson, co ve své hloubce ten Movement jako pohyb – kinetická energie vůbec znamená. Není to založeno na nějaké neuromuskulární práci kosterního svalstva, kterou jsem poznal jako rodič prezentující se v klasických fyzio přístupech, a také jako běžný člověk napříč sporty a fitness. Jak Michelle s oblibou prezentuje, „kosterní svalstvo nevytváří pohyb, ale reaguje na pohyb“.

Movement Lesson můžeme řadit mezi moderní přístupy pohybové terapie, které spadají pod „alternativní“, neboť nejsou určené jen k výcviku mezi fyzioterapeuty v uzavřeném systému vzdělávání a nejsou založeny na svalové síle (z takových důvodů alespoň v ČR nebudou propláceny pojišťovnami, i když někteří fyzioterapeuti vystudovali a přeorientovali se tímto směrem). Stejně podobně, jako je Feldenkraisova metoda, Alexandrova technika, ABR terapie, kraniosakrální osteopatie a podobné přístupy, ve většině dostupné a běžně aplikované v zahraničí, v posledních letech pomalu pronikající i do ČR a střední Evropy. Všechny mají společné jemný a respektující dotek praktikující osoby na tělo klienta. Takový dotek silově direktivně neudává přesnou polohu ani intenzivní tlak nebo přenášené napětí, jak by se tělo mělo hýbat nebo fixovat v prostoru, ale pracuje s neurofyzikálním a vůbec biologickým potenciálem těla na více úrovních. K těmto metodám se obvykle obrací rodiče dětí s nejrůznějšími diagnózami poté, co jim různorodé fyzio metody nepomohly, nebo jen částečně a tyto jemné přístupy mají velmi dobré výsledky. Zároveň se ale dají za určitých podmínek tyto dva směry přístupů kombinovat. Dalším silným spojovatelem je nervový systém, kognitivní učení, limbický systém, sebeuvědomování si v prostoru awareness, dnes moderně mindfulness, tedy propojování mysli a těla na identickou úroveň díky neurobiologickým poznatkům.

A v tom spočívá kouzlo a také náročnost, jak aplikovat funkční dotek na tělo klienta. Méně úsilí, napětí a svalové práce svými pažemi až prsty znamená více funkčnosti skrze podpůrný dotek. Osobně mi to trvalo více jak rok, pochopit, co to vlastně znamená upustit jakékoliv i drobné napětí a stále se přistihnu, že jsem zaťatý v rukou, když pracuji s naším synem i jinými pokusníky, protože v daný moment chci dostat pohyb někam za každou cenu, neboť se domnívám, že se tam musí už něco objevit. V tomto mi také pomáhají ATM lekce dle Feldenkraisovy metody, které jsem si přizpůsobil na ještě větší detaily v rotacích a ve vnitřním vztlaku.

Movement Lesson má i svůj diagnostický systém, jak pomoci i nejmenším miminkům, předčasně narozeným, po operacích apod. Aktuálně Michelle bude středobodem výzkumu amerických nemocnic, s grantem dva milióny dolarů, které budou ověřovat diagnostiku a zavádění aplikace Movement Lesson do pediatrické praxe.