Dotek nejen v Movement Lesson

Práce s dotekem má svůj základ v teorii tekutosti lidského organismu, jakým způsobem reaguje vůči gravitaci u zdravého nervového systému a naopak ukazuje, jak zachází s pohybem jakkoliv poškozený nebo omezený nervový systém.

Prvotní technikou, kterou se můžeme seznámit, co to je tekutost a jak s ní pracovat skrze dotek, je miska z lehkého materiálu s vodou, kterou v náručí, držíme nejlépe konečky prstů a naklápíme do různých směrů tak, aby se hladina nezčeřila. Zdá se to jednoduché, ovšem pokud bychom nalili do misky např. mycí gelovitý prostředek, tekutina se bude chovat jinak, než obyčejná voda. Reakce gelu je pomalejší, nerovnoměrná, pro nervový systém znamená zmatení, zpomalení reakcí, soustředění se na stabilizaci sama sebe než se rozvíjet.

Z toho vyplývá, že čím tekutější je průchodnost – nižší tření tkání v těle, o to lépe a hbitěji reaguje organismus v gravitaci na pohyb a naopak, o co je zdravější nervový systém , tedy různými příhodami nebo genetickým zásahem nepoškozený, o to lépe umí vyhodnocovat i sebemenší pohyby, nuance a dokáže s nimi nakládat dle potřeby, od lehkosti pohybu až po dynamičnost a složité pohybové sekvence, jako je tanec, akrobacie nebo rukodělná tvorba.
Tekutostí nemyslím jakoby fyzický obsah tekutin nebo vody v těle, ale reaktivnost v tekutosti tkání a ovládanou komplexně nervovým systémem.

ukázka v rozdílech tekutosti a doteku

Důkazy jsou okem pozorovatelné – pokud se podíváte bedlivě na záda v klidnějším pohybu normálně zdravého dítěte a stejně starého dítěte s DMO nebocentrální hypotonií, rozdíl bude patrný na různých částech těla, nejvíce však podél páteře, odkud se kvalita pohybu řetězí dál.

Kvalitu doteku, který započne a posléze stimuluje a zlepšuje pohyb, je potřeba postupně a velmi trpělivě trénovat. Stále se tomu učím, kalibruji a vnímám, jak pracuji i s jinými dětmi a blízkými dospělými, které mají zase své specifické nastavení těla a hybnosti. Pohyb skrze dotyk nevychází pouze k prstů, ale je přenášen od mé páteře přes paže, konečky prstů až dovnitř těl druhé osoby. Někdy používám tak celou dlaň, podle toho, jak cítím, že se mi daří přenášet pohyb. Rotace se přenáší zároveň v doteku.

Jedna z kvalit dotyku, fluidní rotace

Podotýkám, že obsah tohoto článku se nesupluje například fyzioterapii, ale dává jiný funkční úhel pohledu, jak pracovat ve zlepšování pohybu skrze dotekovou práci.

Přejít nahoru