Můj příběh

Jmenuji se Filip a jsem otcem syna s kombinovaným postižením, hlavní diagnóza DMO, těžká mentální retardace (příčina: závažné krvácení do mozku po porodu). Se synem jezdíme k Feldenkrais praktikům na intenzivní týdenní pobyty a osobně s ním praktikuji dotekově pohybovou terapii.
Věnuji se pohybové pedagogice – učení se v pohybu, prostřednictvím metody Child’Space, dále využívám a rozvíjím individuální zkušenosti z dalších kurzů, využívám kvalitu doteku dle Movement Lesson.
V rámci praxe se věnuji dalším dětem s neurologickými diagnózami a opožděným vývojem.
Vystudoval jsem bakalářský obor Sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, maturitu mám z oboru Veterinární prevence.
Pokud máte zájem na konzultaci nebo cvičení, kontaktovat mě můžete přes formulář.

Aktuálně jsem také studentem ve čtyřletém mezinárodně akreditovaném výcviku Feldenkraisovy metody, který probíhá v Praze. Feldenkraisova metoda obecně utváří můj základ a má otisk i u dalších kurzů a metod, které jsem absolvoval, je to pro mě osobní záležitost.
Odkaz na výcvik i pro případné zájemce, další výcvik začíná v říjnu 2024 a je možnost přijít se podívat a vyzkoušet si den v druhé půlce června 2024: https://www.feldenkraiscentrumpraha.cz/zakladni-informace/

Absolvované kurzy a semináře:

Child’Space Method pro děti

Komplexní přístup pracuje s vývojovým pohybem dětí a dalšími aspekty vnějšího prostředí, vznikl na základě desítek let zkušeností paní Dr. Chavy Shelhav, která se řadí k 13 původním studentům Dr. Moshého Feldenkraise. Chava Shelhav patří mezi Feldenkrais autority na práci se zdravými dětmi, které mohou mít drobné vývojové odchylky i se speciálními potřebami a různých druhů postižení.
Místo: Feldenkrais Institut Wien (Rakousko)
Rok absolvování: 2019 – 2021
Chava má svůj přístup, který už v názvu Space obsahuje velký přesah mimo samotný tělesný pohyb, ukazuje, jak obrovský vliv má vnější prostředí na lidské chování, pohyblivost a schopnosti sebeučení od narození.
Doporučuji přečíst si článek Filling in the blanks from unformed awareness to informed awareness, kde Chava vysvětluje nejen své poznatky a principy. Další články ohledně Child’Space.
Na podzim 2019 vyšla souhrnná kniha o Child’Space konceptu v angličtině: megaknihy.cz/child-space

Osobní zkušenosti s Feldenkraisovou metodou

Od roku 2017 pod vedením původně fyzioterapeutky a nyní Feldenkrais praktičky Bc. Petry Lancové skupinové ATM lekce v Brně – celodenní pohybové workshopy na témata Rovnováha sedu, Vtělené myšlení – zdroj vitality, Pánev a hamstringy, Propojení hrudníku a kyčlí, Hlubiny pánve a další.
Postupně právě účast na Petřiných prožitkových seminářích a především zásadní změny v těle i pocitech a myšlení, mě přivedly k většímu zájmu až studiu Feldenkraisovy metody, o které jsem již věděl, že se jinde po světě úspěšně používá i terapeuticky u osob s různými diagnózami. Žádný nátlak, vypětí, drilování, ale naopak vědomé učení se v pohybu, respekt a pochopení. Vědomý pohyb v praxi.

Praktické úvodní workshopy pro rodiče dětí s postižením pod vedením Bc. Ivety Varmusové, maminky syna také s kombinovaným postižením, lektorky metody MBS dle učitelky Mia Segal, na bázi Feldenkraisovy metody.

Movement Lesson

Koncept, který rozpracovává fyzikální principy prostupující v lidském těle. Konkrétně se jedná o vyvažování tekuté struktury v prostoru a skrze tělo, na které zásadně reaguje nervový systém. V praxi se jedná o jemnou dotekovou práci bez nepříjemného tlaku na tělo. Dobře se doplňuje s praktikováním funkční integrace.
Autorkou a lektorkou je Michelle C. Turner, Američanka se synem, jehož nervový a tím i pohybový systém zkolaboval po propuknutí vážné infekce. Původně vystudovala výcvik Anat Baniel NeuroMovement, dále kraniosakrální terapii a další přístupy, následně se jí podařilo vytvořit svůj originální inovativní přístup.

Movement Lesson Training – Segment I, II, III, IV

Absolvoval jsem výcvik ve Velké Británii pod vedením Michelle C. Turner s asistencí Enriqueho Pisani a Stewarta Hamblina.
Rok a místo absolvování: 2018 – 2020, Wing, Rutland (Velká Británie)
V listopadu 2020 zakončeno zkouškou, obdržel jsem osvědčení jako Movement Lesson™ practitioner.

Kognitivní zrak a pohyb

Praktický seminář, jak propojit zrak a pohyb ve funkční proces a zlepšit zrakové schopnosti v prostoru.

Newborn Movement Assessment

Seminář – vyhodnocení pohybového projevu u novorozenců, rozpoznání ohroženého vývoje a jak včasnou dotekovou intervencí stimulovat zdravější funkční pohyb.

Rekondiční masér – profesní kvalifikace

Přejít nahoru