Zima 2021:

Intenzivní týden: individuální lekce Feldenkraisovy metody + ergoterapie pro spec. děti

Termín: pondělí 22. února – pátek 26. února 2021 (týden 8 – jarní prázdniny v Jihomoravském kraji)
Místo konání: Brno, ul. Údolní, bezbariérový přístup

  • povede ergoterapeutka Beate Juffinger z Rakouska, 16 let zkušeností práce s dětmi – ergoterapie, senzorická integrace, Feldenkraisova® metoda (certifikovaná praktička), Child’Space (ve výcviku)
  • lekce jsou vhodné pro děti s fyzickým a kombinovaným postižením, neurologickými diagnózami či genetickými poruchami
  • již druhá intenzivka pro velkou spokojenost dětí a rodičů – pohybový, sociálně-emoční i komunikační posun u dětí
  • vše proběhne samozřejmě pouze za předpokladu uvolněných vládních regulací covid-19

>>cena, přihlášení a další informace<<


Podzim 2020:

Podpora praktiků a praktiček, které znám osobně – zúčastněte se pravidelných skupinových Feldenkrais®

ATM lekcí online

Petra Lancová:  Feldenkrais-potencialvpohybu.cz/atm-pravidelne-lekce

Jan Skovajsa: Feldenkrais.cz/online


>>Kniha od Anat Baniel: Deti za hranicami možností<< (v originále Kids Beyond Limits)

Úžasná kniha, má první čtená ve slovenštině, vysvětluje základní principy z Feldenkraisovy metody a praktické aplikace u dětí s nejrůznějšími speciálními potřebami ať už získanými nebo vrozenými. O mnoha faktorech a souvislostech, jak se smyslová senzorika, pozornost, pohyb, cítění, vnímání a myšlení propojují a navzájem ovlivňují. Autorka Anat Baniel, jedna z předních osobních studentek a studentů Dr. Moshé Feldenkraise, vypráví také různorodé příběhy a případové studie ze své bohaté praxe. Mnohé z nich se zdají být čirými zázraky, ovšem ze zákulisí se dozvíte, díky čemu takových výsledků dosáhla.

„Mozek organizuje tělo a mysl jako jeden celek. Jedno od druhého neodděluje.“

Kniha je napsána velmi srozumitelně, a domnívám se i dobře přeložená a logicky rozčleněná. Doporučení knihy směřuje všem zdravotníkům a lékařům v oblasti rehabilitace a péče, odborníkům speciálně pedagogických disciplín, alternativním terapeutům tak nám pečujícím rodičům. V této knize dostanete šanci pochopit, co to znamená (efektivní) neuroplasticita mozku, o které mnoho doktorů rádo před rodiči teoretizuje, ale vlastně netuší, jak toho cíleně dosáhnout v praxi.