Věnuji se práci s dětmi, které mají určitou formu handicapu, buďto neurologické povahy, nebo vývojové či genetické poruchy. Obvykle nedokážou samostatně chodit, nebo jsou dokonce jen ležící, případně v některém mezistupni vývojových pohybů a stádií.
Zatím nepracuji s dětmi, jejichž primární diagnózou je PAS nebo ADHD a umějí se plně samostatně pohybovat.