Kniha Děti za hranicemi možností

Kniha od Anat Baniel: Deti za hranicami možností (v originále Kids Beyond Limits)

Úžasná kniha, má první čtená ve slovenštině, vysvětluje základní principy z Feldenkraisovy metody a praktické aplikace u dětí s nejrůznějšími speciálními potřebami ať už získanými nebo vrozenými. O mnoha faktorech a souvislostech, jak se smyslová senzorika, pozornost, pohyb, cítění, vnímání a myšlení propojují a navzájem ovlivňují. Autorka Anat Baniel, jedna z předních osobních studentek a studentů Dr. Moshé Feldenkraise, vypráví také různorodé příběhy a případové studie ze své bohaté praxe. Mnohé z nich se zdají být čirými zázraky, ovšem ze zákulisí se dozvíte, díky čemu takových výsledků dosáhla.

„Mozek organizuje tělo a mysl jako jeden celek. Jedno od druhého neodděluje.“

Kniha je napsána velmi srozumitelně, a domnívám se i dobře přeložená a logicky rozčleněná. Doporučení knihy směřuje všem zdravotníkům a lékařům v oblasti rehabilitace a péče, odborníkům speciálně pedagogických disciplín, alternativním terapeutům tak nám pečujícím rodičům. V této knize dostanete šanci pochopit, co to znamená (efektivní) neuroplasticita mozku, o které mnoho doktorů rádo před rodiči teoretizuje, ale vlastně netuší, jak toho cíleně dosáhnout v praxi.

Přejít nahoru